İYİ Parti’den ‘Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele’ genelgesi

İYİ Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde kazandığı il, ilçe ve belde belediyelerine, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun imzasının bulunduğu, ‘Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi’ gönderdi. Belediyelerin kamu kaynaklarını etkin, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimsemek ve kamu yönetiminde etik standartları yükseltmeyi amaçlayan genelgeyle, belediyelerin hizmet kalitesini yükseltmek ve vatandaşların yerel yönetimlere güvenini pekiştirmesi hedefleniyor. Genelgede, “İYİ Partili belediyelerin içerisindeki tüm atamalar ve terfiler liyakate dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. İşe alımlar ve terfi süreçleri, adayların nitelikleri, deneyimleri ve performanslarına dayanmalıdır. Belediye başkanları ve yöneticiler, aile üyelerini veya yakın ilişkide bulundukları kişileri atama veya terfi yapmaktan kaçınmalıdır. Bu tür uygulamalara karşı sıfır tolerans politikası izlenecektir. Aile üyeleri ve yakın ilişkide bulunulan kişilerin atamaları, belediyenin itibarı ve kamu hizmetlerinin kalitesinin korunması adına kesinlikle kabul edilmeyecektir. İşe alımlarda kişiye özel ilan verilemez. Tüm iş ilanları, belediyenin resmi internet sitesi ve diğer uygun platformlarda yayımlanarak geniş bir başvuru havuzunun oluşması sağlanmalıdır. İlanlarda aranılan nitelikler ve başvuru şartları açıkça belirtilmeli, değerlendirme süreçleri şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmelidir. Üst düzey yönetici atamaları için İçişleri Bakanlığı’ndan onay alınmalıdır. Bu süreçte adayların yetkinlikleri, deneyimleri ve liyakat ölçütleri göz önünde bulundurulmalıdır. İçişleri Bakanlığı’nın onayı, belediye yönetiminin objektif ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

‘İHALELER OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ’

İhaleler ve sözleşmelerin şeffaf ve rekabetçi, katılımcı ve en iyi teklifi sunan tarafların tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, “Belediye personeli ve vatandaşlar, nepotizm veya israf vakalarını bildirmek için güvenli ve güvenilir bir mekanizmayı kullanmalıdır. İhlaller, gizlilik ve güvenlik prensipleri gözetilerek objektif bir şekilde değerlendirilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır. Bu mekanizma, belediyenin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine olan bağlılığını güçlendirecektir. Belediye, bütçe harcamalarını sıkı bir şekilde kontrol etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmalıdır. Tüm harcamalar, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde planlanmalı ve denetlenmelidir. Bütçe harcamalarının planlanması ve denetimi, belediyenin mali disiplinini ve sorumluluğunu artıracaktır. İç denetim birimleri, belediyede yapılan atamaları denetlemeli ve liyakate uygunluğu düzenli olarak raporlamalıdır. Belediye başkanları ve yöneticiler, denetim birimlerinin çalışmalarına tam destek vermeli ve gerekli düzeltici önlemleri almalıdır. Denetim raporları, belediyenin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Belediye başkanları ve belediye başkan yardımcıları her yıl mal beyanı vermelidir. Bu beyanlar, belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır” denildi.

‘KAMU KAYNAKLARI EKONOMİK VE ETKİN KULLANILACAK’

Belediye yetkililerinin gereksiz seyahatler, lüks araç ve pahalı etkinlikleri kısıtlanması gerektiği vurgulanarak, “Tasarruf tedbirleri alınarak kamu kaynakları ekonomik ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Belediye yönetimi, lüks harcamalar yerine kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak projelere öncelik vermelidir. Mevcut belediye başkanları seçim kampanyalarında kamu kaynaklarının kullanılmamasını sağlamalıdır. Seçim kampanyaları sırasında kamu kaynaklarının kullanımı kesinlikle yasaklanacak ve bu kurala uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Uluslararası toplantılar, milli bayramlar, illerin kurtuluş günleri ve Cumhuriyet Kutlamaları ile diğer açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlar sebebiyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmesi halinde aşırılıktan ve israftan kaçınılmasına özen gösterilir. Bu faaliyetlerde hediye ve diğer adlar altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Temsil ve ağırlama giderleri, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ilkesi doğrultusunda minimize edilecektir. Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılır. Taşıt kullanımı, belediyenin kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla sıkı bir şekilde denetlenecektir. Mevcut binek araç sayısı 15 adetten az olan belediyelerde bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınır ve söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülür. Araç havuzu uygulaması, taşıtların daha verimli kullanılmasını ve gereksiz harcamaların önlenmesini sağlayacaktır. Havuza alınan araçların cinsi, marka ve model yılı, motor hacmi ve plaka numaralarını gösteren bir liste düzenlenerek 15 gün içinde bilgi amaçlı olarak Genel Merkez’e bildirilir” ifadeleri kullanıldı.

‘ŞEFFAFLIK KAMU ÇALIŞANLARININ HUKUK DIŞI İŞLER YAPMASINI ENGELLEYECEK’

Belediyelerin yapacağı çalışmalarda doğal yaşamı korumaya özen gösterilmesi gerektiği belirtilen genelgenin sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Karar alma sürecinde tek taraflı karar alma gücü yerine şeffaflık ilkesinin uygulanması sonucu vatandaşların karar almaya katılmaları ve alınan kararları kontrol etmeleri vatandaşın yönetime olan güvenini arttıracaktır. Yönetimin yapacaklarını önceden kanunlarla belirlemesi ile gizliliği olmayan tüm belge ve bilgilere ulaşmayı mümkün kılan bir düzenleme hukuk devleti ilkesinin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Bu düzenleme, belediyenin hukuka uygun hareket etmesini ve hesap verebilirliğini sağlayacaktır. Şeffaf yönetim, halka hesap vermeyi beraberinde getireceği için kalite kavramını ön plana çıkararak kaynak israfını önleyecektir. Şeffaf yönetim, kamu kaynaklarının verimli kullanımını ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayacaktır. Yönetimde şeffaflık kamu çalışanlarının hukuk dışı işlemler yapmalarını engelleyecektir. Bu ilke, belediyenin dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemesini sağlayacaktır. Şeffaflık, bir kararın alınma aşamasından hizmet sunma aşamasına kadar personelin attığı tüm adımların aleni bir şekilde görülmesini ve vatandaşın bu kararlarla ilgili denetim yapabilmesini sağlayacaktır. Genelgeye uyulması hususunda hassasiyet gösterilmesini, millet odaklı bir çalışma anlayışının benimsenmesini önemle rica ederiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir